Povinný

Obdrželi jste výzvu k dobrovolnému plnění

Řešte Vaši exekuci nejrychlejší možnou cestou. Uhraďte vyčíslenou částku na účet soudního exekutora pod patřičným variabilním symbolem (všechny tyto údaje výzva k dobrovolnému plnění, kterou jste obdrželi, obsahuje).

Číslo účtu pro úhradu (dlužníci): 4602590237/0100

Variabilní symbol (VS) = spisová značka exekuce bez předčíslí exekutora a lomítka.
Například: 180 Ex 12345/15 = 1234515

TEL: +420 235 300 563 / +420 235 300 564 / info@exekutorsky-urad.cz

Před kontaktem s Exekutorským úřadem si připravte:

  • Číslo jednací Vašeho exekučního řízení
  • Vaše rodné číslo / datum narození
  • Návrh řešení Vašeho dluhu

Chci řešit svoji exekuci

Poslat žádost

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů