Exekutorský úřad Praha 6 soudní exekutorky Mgr. Zuzany Grosamové je stabilním exekutorským úřadem s působností po celé České republice.

Úvod - Kdo jsme

VRACÍME SMYSL
VAŠIM PENĚZŮM

V červnu roku 2013 byla soudním exekutorem jmenována Mgr. Zuzana Grosamová (dříve Sobíšková), která navázala na úspěšnou dvanáctiletou historii úřadu a přináší jasnou vizi do budoucna.

Propracovaný systém řízení exekučního procesu, moderní technické zázemí a především prokazatelné výsledky v oblasti vymáhání práva nás řadí k těm nejúspěšnějším.
Věnovat se Vám bude tým profesionálů, kteří si poradí i s nestandardními případy.

Mgr. Zuzana Grosamová

Mgr. Zuzana Grosamová

soudní exekutor

„Věřím, že vymahatelnost práva je jedním ze základních kamenů spravedlivé, demokratické společnosti.“
Ing. Lukáš Bažanovský

Ing. Lukáš Bažanovský

ředitel

„Já i celý můj tým jsme tu pro Vás. Za každé situace, za všech okolností.“

Náš tým

Obchodní tým

Naším posláním je budovat dlouhodobá partnerství.

Veronika Jírová

Mgr. Veronika Jírová

manažer péče o klienty

„Mým posláním je pečovat o druhé a svou prací si plním své sny.“

Právní oddělení

Jsme sehraná parta lidí, kterou baví hledat nové cesty a funkční právní řešení.

Mgr. Jakub Jetmar

Mgr. Jakub Jetmar

manažer právního oddělení

„Žiju právem. Každá kauza je pro mě výzvou. Překládám právní jazyk do řeči lidí. A tím vším inspiruju ostatní.“

Přímé vymáhání

Výborných výsledků v terénu i na telefonu dosahujeme díky důslednosti a vytrvalosti.

Tomáš Holubovský

Tomáš Holubovský

manažer přímého vymáhání

„Garantuju, že žádný dlužník před námi svůj majetek neschová.
Chci výsledek, ne výmluvy.“

Projekty & podpora

Vytváříme roboty a automaty, které urychlují vymáhání vašich pohledávek.

Tomáš Komorous

Bc. Tomáš Komorous

projektový manažer

„EXBOT®, náš exekuční robot, je takové moje čtvrté dítě. Učím ho, rozvíjím ho a jeho prostřednictvím zvyšuji naši úspěšnost.“

Historie

2001

JUDr. Jan Grosam byl jmenován 1. září 2001 do Exekutorského úřadu Praha 6 jako vůbec jeden z prvních soudních exekutorů v České republice a začal psát historii Exekutorského úřadu Praha 6. Od samého počátku chápal exekuci jako službu, což se odrazilo v rychlém růstu firmy.

2005

Začali jsme vyvíjet vlastní exekuční informační software „EIS“, který ve své době představoval revoluční počin v oblasti exekučního vymáhání pohledávek.

2009

V listopadu 2009 jsme započali éru plné elektronizace exekučního řízení. Od té doby vedeme spisy výhradně v elektronické podobě a komunikujeme elektronicky prostřednictvím datové schránky či XML standardů.

2013

V červnu 2013 byla jmenována Mgr. Zuzana Sobíšková soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Praha 6. Převzala veškerá neukončená exekuční řízení, plynule navázala na odkaz předchozího soudního exekutora a pokračuje v budování dobrého jména Exekutorského úřadu Praha 6.

2017

Od roku 2017 používáme zbrusu nový informační systém E-OFFICE, který dramaticky zvýšil úspěšnost, rychlost a hospodárnost exekučního řízení. Zároveň se v tomto roce zrodil náš EXBOT®, který automatizuje a robotizuje širokou škálu našich interních procesů.

2021

Rok 2021 byl přelomovým rokem, kdy spojením Mgr. Zuzany Sobíškové a JUDr. Jana Grosama v osobním životě nastalo symbolické propojení tradice a moderního pojetí exekucí. Od 1. října nás najdete na nové skvělé adrese v Hadovka Office Park, Evropská 2588/33A. Tím vyvrcholilo naplňování naší dlouhodobé vize a začali jsme psát novou kapitolu naší firmy.

2023

Do vymáhání zapojujeme nové technologie – voicebot, platební terminál, QR kódy.

Formou školení a přímé finanční podpory se podílíme na zvyšování finanční gramotnosti dětí i dospělých..

Uvědomujeme si, že kontinuální vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti dětí i dospělých je jednou z klíčových cest, jak předcházet exekucím a nepřiměřenému zadlužování naší populace. Proto se již několik let intenzivně věnujeme širokému spektru aktivit, které pro nás nejsou jen prací, ale zabýváme se jimi i ve svém volném čase, protože nás vnitřně naplňují a baví:

• Jezdíme po celé republice a školíme děti na základních, středních i vysokých školách, osoby znevýhodněné na trhu práce nebo seniory v domovech s pečovatelskou službou. Pomáháme jim zorientovat se ve složitém světě financí, a ještě složitějším světě exekucí.

• Podíleli jsme se na vzniku projektu „Peníze nerostou na stromech“ divadelního spolku Ty-já-tr, který prostřednictvím divadelního představení učí děti i dospělé, jaká je hodnota peněz a jak s nimi správně nakládat.

• Pravidelnou finanční podporou zajišťujeme mimo jiné učebnice finanční gramotnosti pro školy či financujeme divadelní představení „Peníze nerostou na stromech“.

• Ve spolupráci se spolkem LIGHTHOUSE realizujeme besedy na téma exekuce a osobní dluhové poradenství u osob ve výkonu trestu. To vše s cílem snížit u odsouzených riziko budoucí recidivy, neboť nedostatek finančních prostředků je jedním z hlavních faktorů trestné činnosti.

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

LIGHTHOUSE spolek

LIGHTHOUSE spolek

S exekutorským úřadem Zuzany Grosamové spolupracuje náš spolek již několik let. Začátek naší spolupráce spočíval v řešení individuálních problémů a dotazů našich klientů, kdy jsme od začátku kvitovali pozitivní přístup zaměstnanců úřadu k řešení exekucí také z pohledu dlužníků. Začal se tak zcela logicky vyvíjet vztah, který oběma stranám přináší mnoho pozitivního. Dnes s námi zaměstnanci úřadu dojíždějí za odsouzenými do českých věznic na besedy, na nichž představují práci exekutora, pomáhají pochopit práva a povinnosti dlužníka a exekutora a samozřejmě také řeší konkrétní dotazy ke konkrétním exekucím.

Odborníci z úřadu se rovněž ve svém volném čase účastní našich dluhových poradenství, která ve věznicích realizujeme, a s konkrétními odsouzenými řeší jejich konkrétní problémy při individuálních pohovorech. Jedná se o zcela unikátní projekt, jediný svého druhu, jenž ukazuje, že mezi dlužníkem a exekutorem nemusí být jen „nepřátelský vztah“.

Aktivity úřadu v oblasti vzdělávání a prevence zadlužování nám dále umožnily poznat projekt Peníze nerostou na stromech divadelní společnosti Ty-já-tr, který jsme společně přetvořili a jehož„vězeňskou“ verzi jsme s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR zařadili do vzdělávací části programu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. V rámci tohoto projektu se pracovníci úřadu také podíleli na vzniku aplikace FGDP – Finanční gramotnost a dluhové poradenství –, která se stala průlomovou vzdělávací aktivitou v českém vězeňství. V budoucnu umožní tablety s touto aplikací začít řešit dluhové problémy mnohem většímu počtu odsouzených.

Tím ale naše spolupráce nekončí a připravují se další projekty. Toho si velice vážíme a těšíme se na další novátorské aktivity, díky nimž pomůžeme mnoha našim dalším klientům společnými silami bojovat s dluhovou zátěží.

PETR SCHNEEDÖRFLER, předseda

LIGHTHOUSE spolek

LIGHTHOUSE spolek

S exekutorským úřadem Zuzany Grosamové spolupracuje náš spolek již několik let. Začátek naší spolupráce spočíval v řešení individuálních problémů a dotazů našich klientů, kdy jsme od začátku kvitovali pozitivní přístup zaměstnanců úřadu k řešení exekucí také z pohledu dlužníků. Začal se tak zcela logicky vyvíjet vztah, který oběma stranám přináší mnoho pozitivního. Dnes s námi zaměstnanci úřadu dojíždějí za odsouzenými do českých věznic na besedy, na nichž představují práci exekutora, pomáhají pochopit práva a povinnosti dlužníka a exekutora a samozřejmě také řeší konkrétní dotazy ke konkrétním exekucím.

Odborníci z úřadu se rovněž ve svém volném čase účastní našich dluhových poradenství, která ve věznicích realizujeme, a s konkrétními odsouzenými řeší jejich konkrétní problémy při individuálních pohovorech. Jedná se o zcela unikátní projekt, jediný svého druhu, jenž ukazuje, že mezi dlužníkem a exekutorem nemusí být jen „nepřátelský vztah“.

Aktivity úřadu v oblasti vzdělávání a prevence zadlužování nám dále umožnily poznat projekt Peníze nerostou na stromech divadelní společnosti Ty-já-tr, který jsme společně přetvořili a jehož„vězeňskou“ verzi jsme s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR zařadili do vzdělávací části programu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. V rámci tohoto projektu se pracovníci úřadu také podíleli na vzniku aplikace FGDP – Finanční gramotnost a dluhové poradenství –, která se stala průlomovou vzdělávací aktivitou v českém vězeňství. V budoucnu umožní tablety s touto aplikací začít řešit dluhové problémy mnohem většímu počtu odsouzených.

Tím ale naše spolupráce nekončí a připravují se další projekty. Toho si velice vážíme a těšíme se na další novátorské aktivity, díky nimž pomůžeme mnoha našim dalším klientům společnými silami bojovat s dluhovou zátěží.

PETR SCHNEEDÖRFLER, předseda