Zuzana Grosamová

Vracíme smysl vašim penězům

Věřím, že vymahatelnost práva je jedním ze základních kamenů spravedlivé, demokratické společnosti. Naším posláním je tuto vymahatelnost naplňovat. Maximálně efektivně, s přihlédnutím k individuálním potřebám věřitelů a s respektem vůči dlužníkům.

Mgr. Zuzana Grosamová
soudní exekutor

Platby kartou

NOVINKA: Od 1. září 2023 akceptujeme také PLATBY KARTOU.

 

Dosahujeme
úspěšnosti o 1/3 vyšší,
než je průměr trhu.

Patříme k nejprogresivnějším
a nejúspěšnějším
exekutorským úřadům v ČR.

4,3 MILIARDY
KORUN

Tolik jsme vymohli
za dobu naší existence.


DLUŽÍTE?

Z každé situace existuje cesta.
Jenom je důležité začít.
Pomůžeme, poradíme Vám.

Informace pro dlužníky

nebo kontaktujte

+420 235 300 563

Tomáš Holubovský

Tomáš Holubovský
manažer přímého vymáhání

DLUŽÍ VÁM NĚKDO?

V různých fázích celého procesu jsou
vhodné různé kroky.
Pomůžeme Vám je projít.

Informace pro věřitele

nebo kontaktujte

+420 235 300 564

Jakub Jetmar

Mgr. Jakub Jetmar
manažer právního oddělení

Aktuality

11. 10.
Upozornění
Informujeme vás, že ve čtvrtek 12. října a pátek 13. října budou naše telefonní linky nedostupné. Důvodem je účast našich operátorů na pravidelném vzdělávání.
Zmeškané hovory obvoláme nazpět během pondělí 16. října.
Děkujeme za pochopení.
01. 09.
Novinka
V sídle exekutorského úřadu nově akceptujeme také PLATBY KARTOU. Své závazky tak u nás můžete vyřešit i bezhotovostně.

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

Anonymizované reference povinných

Dobrý den, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši snahu, ochotu a vstřícnost při řešení našeho dluhu. Byli jste jedni z mála, kteří se mi, respektive nám, snažili pomoci a také pomohli. Za poslední roky jsem se totiž setkal všude s opačným, pohrdavým až ponižujícím postojem jen proto, že jsem postižený. Ještě jednou mnohokrát děkuji a snad se někdy v budoucnu potkáme v klidné atmosféře normálního života.

Anonymizované reference povinných

Dobrý den, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši snahu, ochotu a vstřícnost při řešení našeho dluhu. Byli jste jedni z mála, kteří se mi, respektive nám, snažili pomoci a také pomohli. Za poslední roky jsem se totiž setkal všude s opačným, pohrdavým až ponižujícím postojem jen proto, že jsem postižený. Ještě jednou mnohokrát děkuji a snad se někdy v budoucnu potkáme v klidné atmosféře normálního života.

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Jako vedoucímu Právního odboru Rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze,
jedné z největších a nejstarších technických univerzit v Evropě, je mi potěšením uvést, že velice oceňuji spolupráci Vašeho exekutorského úřadu s naší univerzitou, která úspěšně probíhá již několikátým rokem.

Zejména je příjemné konstatovat, že úspěšnost Vaší kanceláře ve vymáhání pohledávek ČVUT se pohybuje kolem 90 %. Musím ocenit jako velice pohodlné elektronické komunikační kanály, které používáte při vzájemné komunikaci s námi jakožto klientem při předávání informací o stavu jednotlivých exekucí. Dovoluji si vyzdvihnout též vysokou odbornou úroveň a profesionalitu jednotlivých pracovníků Vaší kanceláře, kteří nám jsou ochotni vycházet kdykoliv vstříc i při tak velkém objemu pohledávek.

Ve Vaší práci je vidět, že máte administraci i jednotlivé procesní postupy dokonale zvládnuté a jste schopni i velký objem pohledávek v reálném čase úspěšně vyřešit. Dovolím si nicméně vyjádřit naději, že dlužníků ČVUT nebude přibývat, respektive studenti si budou více uvědomovat svoji odpovědnost za plnění svých povinností a jejich případný kontakt s exekutorským úřadem bude v jejich životě posledním, byť se jedná o Váš exekutorský úřad. Do doby než se tak stane, jsem Však rád, že mohu spolupracovat právě s Vámi.

Mgr. Lukáš Kos, MBA

Anonymizované reference povinných

Nejprve jsem stál se svou firmou na straně povinného. Ale vzhledem k Vaší korektnosti a na druhou stranu díky Vaší důslednosti a vytrvalosti při vymáhání mého dluhu, jste mě přesvědčili o Vašem způsobu vedení exekuce, že to děláte dobře. Z toho důvodu jsem se následně na Váš obchodní tým obrátil jako věřitel při vymáhání mých pohledávek a navázali jsme spolupráci.

Advokátní kancelář Dajbych & Jíra, s.r.o.

Advokátní kancelář Dajbych & Jíra, s.r.o.

S exekutorským úřadem Prahy 6 spolupracujeme od jeho vzniku v roce 2001 a určitě bychom neměnili! Jejich tým nám vždycky vyšel maximálně vstříc, což oceňujeme, a jejich kvalitu pak dále „prodáváme“ klientům naší kanceláře.

Anonymizované reference povinných

Dobrý den.
Dlužil jsem Vám a klientům, které zastupujete. Díky Vaší svaté trpělivosti jsem v insolvenci a brzy bude ukončena. Chci Vám poděkovat alespoň touto formou, protože jste jediná exekutorka, která si mě našla a v podstatě jste se chovala fér. Rovněž se chci omluvit za svůj tvrdý jazyk vůči Vám.

LIGHTHOUSE spolek

LIGHTHOUSE spolek

S exekutorským úřadem Zuzany Grosamové spolupracuje náš spolek již několik let. Začátek naší spolupráce spočíval v řešení individuálních problémů a dotazů našich klientů, kdy jsme od začátku kvitovali pozitivní přístup zaměstnanců úřadu k řešení exekucí také z pohledu dlužníků. Začal se tak zcela logicky vyvíjet vztah, který oběma stranám přináší mnoho pozitivního. Dnes s námi zaměstnanci úřadu dojíždějí za odsouzenými do českých věznic na besedy, na nichž představují práci exekutora, pomáhají pochopit práva a povinnosti dlužníka a exekutora a samozřejmě také řeší konkrétní dotazy ke konkrétním exekucím.

Odborníci z úřadu se rovněž ve svém volném čase účastní našich dluhových poradenství, která ve věznicích realizujeme, a s konkrétními odsouzenými řeší jejich konkrétní problémy při individuálních pohovorech. Jedná se o zcela unikátní projekt, jediný svého druhu, jenž ukazuje, že mezi dlužníkem a exekutorem nemusí být jen „nepřátelský vztah“.

Aktivity úřadu v oblasti vzdělávání a prevence zadlužování nám dále umožnily poznat projekt Peníze nerostou na stromech divadelní společnosti Ty-já-tr, který jsme společně přetvořili a jehož„vězeňskou“ verzi jsme s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR zařadili do vzdělávací části programu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. V rámci tohoto projektu se pracovníci úřadu také podíleli na vzniku aplikace FGDP – Finanční gramotnost a dluhové poradenství –, která se stala průlomovou vzdělávací aktivitou v českém vězeňství. V budoucnu umožní tablety s touto aplikací začít řešit dluhové problémy mnohem většímu počtu odsouzených.

Tím ale naše spolupráce nekončí a připravují se další projekty. Toho si velice vážíme a těšíme se na další novátorské aktivity, díky nimž pomůžeme mnoha našim dalším klientům společnými silami bojovat s dluhovou zátěží.

PETR SCHNEEDÖRFLER, předseda

Advokátní kancelář Halva & Olejár s.r.o.

Advokátní kancelář Halva & Olejár s.r.o.

Díky výborným výsledkům a profesionální práci Exekutorského úřadu Mgr. Grosamové jsou klienti naší advokátní kanceláře dlouhodobě úspěšní při vymáhání svých nároků.

Spolupráci s tímto úřadem doporučujeme všem našim klientům, neboť je to záruka nejvyšší kvality v oblasti exekucí.

Mgr. Peter Olejár