Naplňujeme Vaše právo

Rozumíme Vašim starostem se vzniklými pohledávkami, a proto je za Vás vyřešíme od A do Z. Nabízíme Vám nadstandardní služby ve vymáhání práva. Propracovaný systém řízení exekučního procesu, moderní technické zázemí a především prokazatelné výsledky v oblasti vymáhání práva nás řadí k těm nejúspěšnějším. Věnovat se Vám bude tým profesionálů, který si poradí i s nestandardními případy.

Zprávy, novinky

25.9.
2017

Nabídka služeb pro insolvenční správce

Novelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017 lze opět provádět dobrovolné dražby pro insolvenční správce. Využijte našich dlouholetých zkušeností v oblasti dražeb. Zajistíme Vám kompletní odborný servis dražeb nemovitostí bez zbytečných průtahů. Bližší nabídku naleznete v přiloženém souboru...
25.9.
2017

Zřízení exekutorského zástavního práva

Víte, že od 1.4.2017 můžete využít zřízení exekutorského zástavního práva pro zajištění Vaší pohledávky levněji? Bližší informace o této naší službě naleznete v přiloženém dokumentu, případně Vám je rádi dále blíže vysvětlíme. Kontaktujte nás buďto písemně, anebo telefonicky - viz naše KONTAKTY.
13.9.
2019

Nedostupnost telefonních linek

V úterý 17. 9. 2019 nebude z technických důvodů v provozu telefonní linka úřadu. Prosím, volejte opět ve středu 18. 9. 2019.
28.6.
2019

Změna úředních a pokladních hodin v období od 01.07.2019 do 31.08.2019

V souvislosti s využíváním úředních hodin v letních měsících minulých let dochází k dočasné změně úředních a pokladních hodin v období od 1.7.2019 do 31.08.2019 PO 9:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00 ST 9:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Vyvěšeno Číslo jednací Jméno Soubor
16.10.2019 180 EX 2371/11-138 Sitour Česká republika s.r.o.
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
11.10.2019 180 EX 6726/09-198 Komerční banka
Předvolání k rozvrhovému jednání
10.10.2019 180 EX 8345/19-47 Montilo s.r.o.
Oznámení pro vyvěšení na úřední desce podle § 50 odst. 2 o.s.ř.
04.10.2019 180 EX 931/08-106 ČEZ Prodej
Předvolání k rozvrhovému jednání
02.10.2019 180 EX 6845/10-230 Šestý uzavřený investiční fond
Předvolání k rozvrhovému jednání
01.10.2019 180 EX 10625/10-135 NVCB Collectors s.r.o.
Dražební vyhláška
26.09.2019 180 EX 12315/14-159 FIXCREDIT MONEY s.r.o.
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
19.09.2019 180 EX 600/05 JOSEF SPOZDIL
Dražební vyhláška
30 000 Kč
Nymburk
44 667 Kč
Vranovská Ves
151 334 Kč
Mukařov
53 334 Kč
Jevíčko
1 009 334 Kč
Český Těšín
58 000 Kč
Lobendava

Příspěvky soudní exekutorky najdete také na blogu iDNES.

 

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů