Kariéra

Chcete pracovat pro moderní právní firmu, která se opírá o silnou tradici a nabízí perspektivu do budoucna? Jste zodpovědná a samostatná osoba a nebojíte se změn? Jste rádi ti nejúspěšnější? My také!

Nabízíme Vám práci v přátelském kolektivu profesionálů, kteří se nebojí sdílet své nápady a znalosti s ostatními. Oceníme Vaše schopnosti a zkušenosti a zejména kvalitní výsledky a budeme Vás motivovat k dosažení ještě vyšších cílů.

Volná místa

Specialista telefonického vymáhání

Hledáme neobyčejné lidi pro neobyčejnou práci

Pozice:
Jsme firma, která se zabývá vymáháním práva a hledá člověka na telefon, pro aktivní komunikaci.

Koho hledáme:
Jsi člověk, který se nedá odbýt, nezalekne se žádné výzvy a baví ho překonávat překážky?
Vždy hledáš nové cesty a nebojíš se ozvat?
Jsi silně orientován/a na výsledek a nenecháš se ovlivnit občasnými neúspěchy?
Máš selský rozum a umíš ho používat?

PRAXE PRO STUDENTY PRÁV

Jste studentem oboru právo a chcete získat zkušenosti v právní firmě, která Vám nabídne možnost proniknout do svého procesu?
Baví Vás dále se rozvíjet?
Přijďte k nám na praxi.

Jak probíhá výběrové řízení

Pečlivě se věnujeme každému uchazeči a ověřujeme, zda se Váš profil shoduje s naší představou nové/ho kolegyně/kolegy. Konkrétní podoba výběrového řízení je vždy uzpůsobena povaze dané pozice s cílem představit Vám danou pozici a poznat Vás.
Vybíráme si kolegy s tahem na branku, kteří mají chuť dále se rozvíjet, a kteří dokážou přijmout zodpovědnost za svou práci. Od zaměstnanců očekáváme samostatnost při práci, a zároveň, aby v týmu táhli za jeden provaz.

Jak se přihlásit do výběrového řízení

Zašlete nám Váš strukturovaný životopis společně s krátkým motivačním dopisem na adresu personalni@exekutorsky-urad.cz:

 • Životopis by měl obsahovat: dosažené vzdělání, informace o Vašich předchozích zaměstnáních (přesná délka trvání, zastávaná pozice a popis pracovní činnosti), aktuální fotografii pasového formátu.
 • Motivační dopis: krátce shrňte motivaci a předpoklady pro danou pozici, řekněte nám o sobě něco navíc, co se „skrývá mezi řádky“ Vašeho životopisu.

Se všemi kandidáty jednáme otevřeně a to samé čekáme od Vás. Buďte konkrétní a upřímní – pokud Vás nepoznáme, tak je i malá pravděpodobnost, že Vás pozveme dále do výběrové řízení. V něčem, co se Vám může zdát obyčejnost, my můžeme spatřovat výhodu. Jděte na to s fištrónem.

Pokud právě neinzerujeme pozici, která by Vás zaujala, ale myslíte si, že nám můžete nabídnout zajímavou spolupráci, neváhejte poslat Váš strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem na adresu personalni@exekutorsky-urad.cz.

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů