Úvod - Často kladené otázky

Často kladené otázky

Mám nezaplacenou fakturu / Dluží mi na nájemném / Nevrátili mi půjčené peníze. Mohu to dát k vám do exekuce?

Pokud máte nezaplacenou fakturu, dlužný nájem nebo nevrácenou půjčku, potřebujete k zahájení exekuce rozhodnutí soudu, případně notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti. Jinak nelze exekuci zahájit.

Už mám rozhodnutí soudu. Jak mám dál postupovat?

Pokud máte exekuční titul (rozhodnutí soudu nebo notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti), kontaktujte nás a společně najdeme cestu k řešení. Chci vědět víc

Kolik mě to bude stát?

Kontaktujte nás a kolegové s Vámi dohodnou konkrétní podmínky spolupráce. Chci vědět víc

Dluh pro mě už vymáháte a zajímá mě, jak to aktuálně vypadá.

Kontaktujte nás a kolegové Vám sdělí aktuální stav vymáhání Vaší pohledávky. Také nabízíme možnost zřízení přístupu do klientského portálu, kde můžete průběh vymáhání sledovat. Chci vědět víc

Mám informaci, že dlužník exekuci zaplatil. Kdy dostanu peníze?

Jsou-li splněny všechny zákonem stanovené podmínky, exekutor Vám vymožené plnění zašle maximálně do 30 dnů. Pro odeslání peněz ale potřebujeme bankovní spojení, kam peníze odeslat. Pokud jste bankovní spojení ještě nesdělil/a, učiňte tak nyní, a to poštou, datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem.

Mám zablokovaný účet. Co mám udělat pro zrušení blokace?

Banka blokuje váš účet pouze do výše vymáhané pohledávky. Bance můžete dát pokyn, aby pohledávku exekutorovi ihned uhradila – je to nejrychlejší cesta k odblokování účtu. Jakmile exekutor zaeviduje plnou úhradu pohledávky, zruší blokace v řádu dní.

Mám zablokovaný účet. Netuším proč. Co mám dělat?

Pokud nevíte o existenci dluhu nebo exekuci, kontaktujte nás a kolegové Vám sdělí detaily. Chci vědět víc

Chci exekuci uhradit, ale nemohu ji zaplatit najednou. Co mám dělat?

Kontaktujte nás a společně najdeme cestu k řešení. Chci vědět víc

Mám zablokovanou výplatu, a dokonce i účet, na který mi odchází zbytek výplaty. Co mám dělat?

Postup, kdy exekutor blokuje jak výplatu, tak účet, je zákonný. Abyste mohl/a zbytek výplaty volně použít, doporučujeme Vám si u své banky zřídit takzvaný „chráněný účet“.

Mám zablokovaný účet a nemám prostředky na živobytí. Co mám dělat?

V takovém případě můžete navštívit Vaši banku, kde lze požádat o vyplacení jednorázové částky odpovídající trojnásobku životního minima.

Dluh jsem už celý uhradil/a. Co bude dál?

Pokud jste již celkovou dlužnou částku včetně nákladů exekuce uhradil/a, musí exekutor učinit nezbytné kroky směřující k ukončení exekuce a zrušení blokací. To může trvat několik dnů až týdnů.

Exekuci jsem zaplatil/a. Vystavíte mi potvrzení o bezdlužnosti?

Exekutor potvrzení o bezdlužnosti nevydává. Pokud však máte exekuci uhrazenou, požádejte exekutora o zaslání „Oznámení o skončení exekuce“.

Našel/a jsem si nemovitost, kterou chci koupit v dražbě. Mohu se dražby účastnit? Co znamená elektronická dražba?

Ano. Dražby se může účastnit téměř (až na zákonné výjimky) kdokoliv. Budete dražit z pohodlí domova či jiného místa. Potřebujete stabilní internetové připojení a zařízení, na kterém budete dražit. Může to být počítač, tablet či telefon. Elektronické dražby provádíme prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Je možná prohlídka dražené nemovitosti?

Prohlídky dražených nemovitých věcí v exekuční nedobrovolné dražbě nejsou ze zákona možné. Bohužel je nejsme oprávněni provádět.

Nemovitost chci koupit v dražbě. Jak to udělám?

K účasti na elektronické dražbě je potřeba splnit podmínky uvedené v dražební vyhlášce. Podmínky jsou pro každého zájemce závazné a jsou v dražební vyhlášce podrobně popsané. Proto si dražební vyhlášku z dražebního portálu stáhněte a v klidu si ji pročtěte. Ve stručnosti se jedná o tyto podmínky:
1) Zaregistrovat se na portálu www.okdrazby.cz.
2) Vyplnit a doložit úředně ověřený doklad o prokázání totožnosti.
3) Složit dražební jistotu.

V dražební vyhlášce jsem se dočetl/a, že způsobů, jak doložit doklad o prokázání totožnosti, a způsobů, jak složit dražební jistotu, je mnoho. Který mám zvolit?

Vyberte ten, který Vám vyhovuje nejlépe. Myslete však na to, že doklad o prokázání totožnosti musíte předložit a jistotu složit před zahájením dražby. Pokud to uděláte později, nebudete se moci dražby účastnit. Osobně vše vyřídíme v úředních hodinách během deseti minut, naproti tomu doručení dokladu o prokázání totožnosti poštou pár dní zabere.

Když nemovitost nevydražím, co se stane s mojí složenou dražební jistotou?

Dražební jistotu Vám vrátíme zpět, a to zpravidla do jednoho týdne ode dne konání dražby.

Nemovitost jsem úspěšně vydražil/a. Co teď? Kdy a komu mám za ni zaplatit?

Na Vaši adresu trvalého pobytu Vám doručíme usnesení o příklepu. V usnesení bude mimo jiné uvedena lhůta k doplacení nejvyššího podání. Lhůta k doplacení začne běžet od právní moci usnesení o příklepu. O právní moci usnesení o příklepu Vás budeme informovat a rovněž Vám sdělíme, jak nejvyšší podání doplatit.

Kdy se stanu vlastníkem nemovité věci?

Jakmile usnesení o příklepu nabyde právní moci a jakmile doplatíte nejvyšší podání, zajistíme u katastrálního pracoviště přepis vlastnického práva na Vaši osobu. Vlastníkem nemovité věci se stáváte zpětně ke dni udělení příklepu.

Kdy mi předáte nemovitou věc? Kdy dostanu od nemovité věci klíče?

Převzetí nemovité věci si musíte jako vydražitel zajistit přímo s dlužníkem sám/sama a na své náklady. Nejsme bohužel ze zákona oprávněni zajišťovat faktické předání nemovité věci do rukou vydražitele.

Jsem již vlastníkem nemovité věci zapsaným v katastru nemovitostí, avšak na listu vlastnictví u vydražené nemovité věci stále váznou zástavní práva dlužníka. Co s tím?

Zajistíme výmaz zástavních práv vztahujících se k osobě dlužníka. Výmaz zástavních práv však lze provést nejdříve poté, co tato zástavní práva ze zákona zaniknou – tedy po právní moci rozvrhového usnesení.

Máte jakékoliv jiné dotazy k plánované dražbě nemovitých věcí?

Zodpoví Vám je náš zkušený kolega Petr. Zeptejte se ho na e-mailu drazby@exekutorsky-urad.cz.