Napsali o nás

Vyjádření Mgr. Zuzany Sobíškové v médiích proti návrhu snížení exekučního tarifu

6.5. 2016
Mgr. Zuzana Sobíšková se v médiích výrazně ohrazuje proti návrhům ministerstva spravedlnosti na úpravu exekučního tarifu. Ministerstvo tím může drasticky ohrozit exekuční proces vymáhání pohledávek jako takový.
Více se dočtete v aktuálních článcích: Stejný postoj zastává i Exekutorská komora ČR. Její vyjádření si můžete přečíst zde: (Exekutorská komora varuje: Dramatické snížení exekučního tarifu povede k rozpadu systému vymáhání práva Státu hrozí náhrada škody ve výši 100 miliard korun).

Pražská exekutorka přednáší o finanční gramotnosti žákům střední školy v Ostravě-Porubě

17.12. 2015
V úterý 15.12.2015 se soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková postavila před žáky Střední školy služeb a podnikání s prezentací „jak se (ne)dostat do spárů exekutora“. Zábavnou formou pak žákům vysvětlovala nejčastější příčiny exekucí, jak se nestát dlužníkem z vlastního či cizího přičinění, a jak se chovat v roli věřitele. Bližší informace naleznete v přiložené tiskové zprávě.
Příloha: PDF icon zprava_1.pdf

Vystoupení Mgr. Zuzany Sobíškové v reportáži ČT

8.12. 2015
V sobotu 5. 12. 2015 odvysílala Česká televize v pořadu Události reportáž s názvem "Sporné změny exekucí". Diskutovala se v ní otázka tzv. teritoriality, vůči níž se náš úřad vymezuje - krátký příspěvek k tomuto tématu od soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové naleznete na konci této reportáže.

Nový rozhovor s Mgr. Zuzanou Sobíškovou o exekucích na vozový park

7.12. 2015
Přečtěte si rozhovor s Mgr. Zuzanou Sobíškovou o tom, jak fungují exekuce na vozový park právnických osob, který vyšel ve čtvrtletníku 4FLEET.

Zaměstnanci exekutorského úřadu Mgr. Zuzany Sobíškové se rozhodli podpořit finanční gramotnost školáků

27.11. 2015
Bližší informace o námi pořádané akci "Den eS" se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

Mgr. Zuzana Sobíšková v magazínu AUTO7

9.10. 2015
Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutorka, zodpovídala dotazy ohledně exekucí na vozy do čtrnáctideníku AUTO7.
Její odpovědi si můžete přečíst v říjnovém vydání, anebo také v příloze této zprávy.
Příloha: PDF icon a7_rijen_2015.pdf

Přečtěte si rozhovor se soudní exekutorkou

2.10. 2015
V rozhovoru s Mgr. Zuzanou Sobíškovou, který vyšel v MF Dnes a na idnes.cz dne 1. 10. 2015, se dočtete o práci soudního exekutora.

METRO: Do půjček se hrnou i mladí. Při výběru musí být obezřetní

7.7. 2015
Soudní exekutorka, Mgr. Zuzana Sobíšková přispěla do článku s názvem Do půjček se hrnou i mladí. Při výběru musí být obezřetní, který vyšel v deníku Metro dne 15. června 2015. ... "Pečlivý výběr a porovnání nabídek může zamezit pozdějším problémům a dluhům. Soudní exekutorka Zuzana Sobíšková doporučuje snoubencům sepsání předmanželské smlouvy, v níž rizika můžou ošetřit. Má ale také důležitou radu: „Pokud to není nezbytně nutné, nevyrábějte dluhy. Půjčováním rychlých peněz na cokoliv ještě nikdo ke štěstí nepřišel.“ ... Níže naleznete odkaz na celé jeho znění.

Už nedoplácejte na dluhy partnera

15.4. 2015
Článek v deníku Metro ze dne 2. dubna 2015, str. 4 s citací Mgr. Zuzany Sobíškové, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 6.

Auto Tip

30.3. 2015
Dlužíš? Nepojedeš...

Deník Metro

4.2. 2015
Posvítí si na exekutory.

Osobní rozvoj online

14.12. 2014
5 otázek pro: Zuzana Sobíšková

Aktuálně.cz

27.2. 2014
Jsme až na konci potravního řetězce, říká exekutorka...

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů