Naplňujeme Vaše právo

Rozumíme Vašim starostem se vzniklými pohledávkami, a proto je za Vás vyřešíme od A do Z. Nabízíme Vám nadstandardní služby ve vymáhání práva. Propracovaný systém řízení exekučního procesu, moderní technické zázemí a především prokazatelné výsledky v oblasti vymáhání práva nás řadí k těm nejúspěšnějším. Věnovat se Vám bude tým profesionálů, který si poradí i s nestandardními případy.

Zprávy, novinky

13.3.
2018

Exekutorský úřad Zuzany Sobíškové opět přispívá ke zvyšování finanční gramotnosti na českých školách

Zaměstnanci exekutorského úřadu v minulém týdnu navštívili Základní školu Mládežnická v Trutnově a Českou zemědělskou akademii v Humpolci. Finančním darem v celkové výši 40 000 Kč tak podpořili dva na míru šité projekty pro podporu finanční gramotnosti. Kromě daru ve výši 20 000 Kč pro každou školu...
25.1.
2018

Upozornění

Z technických důvodů 26.1. 2018 od cca 12h nebude funkční telefonní ústředna, a tak nebude možno se na linky Exekutorského úřadu dovolat.
6.12.
2017

Uzavření úřadu

Ve dnech 27. 12. - 29. 12. 2017 bude úřad z provozních důvodů zcela uzavřen.
25.10.
2017

Beseda s Mgr. Peterem Olejárem

V rámci interního vzdělávání Exekutorského úřadu Mgr. Zuzany Sobíškové se naši zaměstnanci setkali s osobností Mgr. Peterem Olejárem, advokátem a jedním ze dvou vedoucích partnerů Advokátní kanceláře Halva Olejár. (http://www.akho.cz) Ve více než hodinovém setkání se zaměstnanci seznámili s tím,...
Vyvěšeno Číslo jednací Jméno Soubor
20.05.2019 180 EX 3833/17-90 CREDIT MANAGEMENT a.s.
Dražební vyhláška
20.05.2019 180 EX 3833/17-97 CREDIT MANAGEMENT a.s.
Usnesení opravné
20.05.2019 180 EX 3226/17-104 ŠkoFIN s.r.o.
Dražební vyhláška
20.05.2019 180 EX 3683/19 YAN STENCHENKO
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
17.05.2019 180 EX 1745/05-176 ROMAN PETR
Předvolání k rozvrhovému jednání
16.05.2019 180 EX 1301/18-127 Českomoravská stavební spořitelna
Výzva k vyčíslení pohledávek
16.05.2019 180 EX 540/18-178 Československá obchodní banka
Výzva k vyčíslení pohledávek
16.05.2019 180 EX 6831/15-162 Československá obchodní banka
Usnesení o příklepu
44 667 Kč
Opařany
91 334 Kč
Luby
50 000 Kč
Liberec
796 667 Kč
Hrádek nad Nisou
45 334 Kč
Liberec
20 667 Kč
Kostelec u Křížků
306 667 Kč
Roztoky
51 334 Kč
Dublovice

Příspěvky soudní exekutorky najdete také na blogu iDNES.

 

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů