Naplňujeme Vaše právo

Rozumíme Vašim starostem se vzniklými pohledávkami, a proto je za Vás vyřešíme od A do Z. Nabízíme Vám nadstandardní služby ve vymáhání práva. Propracovaný systém řízení exekučního procesu, moderní technické zázemí a především prokazatelné výsledky v oblasti vymáhání práva nás řadí k těm nejúspěšnějším. Věnovat se Vám bude tým profesionálů, který si poradí i s nestandardními případy.

Zprávy, novinky

1.6.
2020

Upozornění

Telefonní linky jsou opět v provozu.
25.5.
2020

Upozornění

Bohužel nás přepadly technické potíže, která vyřadily z provozu telefonní linky. Aktuálně se k nám tedy nedovoláte. Na nápravě usilovně pracujeme a jakmile se nám podaří problém odstranit, budeme Vás informovat.
14.4.
2020

Upozornění

V souvislosti s koronavirovou situací a přetrvávajícím nouzovým stavem rušíme úřední hodiny do konce dubna. Připomínáme, že veškeré záležitosti s Vámi rádi vyřešíme distančním způsobem, tedy telefonicky či prostřednictvím písemné korespondence. Chtěli byste se na něco zeptat? Neváhejte se na nás...
6.4.
2020

Upozornění

Ještě i v tomto týdnu (6.4.2020 - 12.4.2020) zůstáváme pro veřejnost uzavřeni. Ale nezoufejte, bez problémů nás zastihnete. Pište, volejte, posílejte dopisy. Doufáme, že po Velikonocích již bude situace lepší.
Vyvěšeno Číslo jednací Jméno Soubor
02.07.2020 180 EX 1413/16-108 Generali Česká pojišťovna a.s.
Výzva k vyčíslení pohledávek
02.07.2020 180 EX 598/14-192 Roman Weber
Oznámení o přihlášených pohledávkách
02.07.2020 180 EX 1413/16-106 Generali Česká pojišťovna a.s.
Usnesení o příklepu
30.06.2020 180 EX 3529/10-135 Tessile ditta a.s.
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
29.06.2020 180 EX 6828/09-70 Tovární 1112 a.s.
Oznámení pro vyvěšení na úřední desce podle § 50 odst. 2 o.s.ř.
25.06.2020 180 EX 2460/15-108 Pražská plynárenská
Usnesení o příklepu
25.06.2020 180 EX 2460/15-110 Pražská plynárenská
Výzva k vyčíslení pohledávek
25.06.2020 180 EX 598/14-186 VANESSA VICHERKOVÁ
Usnesení o příklepu
260 000 Kč
Kohoutov
1 689 334 Kč
Moravskoslezský Kočov
0 Kč
1 926 667 Kč
Zlonín
4 000 Kč
Otovice
73 334 Kč
Tvrdonice
72 000 Kč
Hrotovice
22 000 Kč
Bystřany

Příspěvky soudní exekutorky najdete také na blogu iDNES.

 

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů