Naplňujeme Vaše právo

Rozumíme Vašim starostem se vzniklými pohledávkami, a proto je za Vás vyřešíme od A do Z. Nabízíme Vám nadstandardní služby ve vymáhání práva. Propracovaný systém řízení exekučního procesu, moderní technické zázemí a především prokazatelné výsledky v oblasti vymáhání práva nás řadí k těm nejúspěšnějším. Věnovat se Vám bude tým profesionálů, který si poradí i s nestandardními případy.

Zprávy, novinky

14.10.
2016

Kontaktování úřadu

S účinností od 19/10/2016 jsou úřední hodiny upraveny takto: PO 9:00-12:00 / 13:00-16:00 ST 9:00-12:00 / 13:00-17:00 Pro rychlé kontaktování se na nás neváhejte obrátit též přes webové formuláře, které naleznete v jednotlivých sekcích webu. Připomínáme pokyny pro komunikaci s úřadem - Procesní...
11.10.
2016

Mgr. Zuzana Sobíšková informuje o dopadu připravované změny týkající se snížení tarifní odměny exekutorů

V aktuálním newsletteru Vás informujeme o důsledcích připravované změny ministra spravedlnosti týkající se snížení tarifní odměny exekutorů. Přečtěte si zářijový Newsletter v přiloženém souboru.
15.9.
2016

Vítejte na nových webových stránkách EÚ Praha 6

V souvislosti s 15 lety působení na poli vymáhání pohledávek jsme připravili hned několik novinek. Nejviditelnější z nich je změna loga: tři jednoduché prvky symbolizují soba, jež působí svébytně, moderně, nadčasově a dynamicky, neboť všechny tyto vlastnosti vypovídají o charakteru úřadu Mgr....
6.5.
2016

Vyjádření Mgr. Zuzany Sobíškové v médiích proti návrhu na snížení exekučnímu tarifu

Mgr. Zuzana Sobíšková důrazně vystupuje proti plánům ministerstva spravedlnosti na snížení exekučního tarifu. Přečtěte si její odůvodnění v sekci "napsali o nás".
Datum zveřejnění Název Soubor
25.10.2016
Oznámení o přihlášených pohledávkách 180 Ex 6986/15 Stáhnout PDF
25.10.2016
Výzva věřitelům Ex 6181/15 Stáhnout PDF
25.10.2016
Usnesení o příklepu Ex 6181/15 Stáhnout PDF
25.10.2016
Předvolání k rozvrhovému jednání Ex 10021/06 Stáhnout PDF
24.10.2016
Usnesení o změně opatrovníka Stáhnout PDF
22.10.2016
sdělení k výzvě Stáhnout PDF
21.10.2016
Předvolání k rozvrhovému jednání Ex 12793/08-206 Stáhnout PDF
20.10.2016
výzva pro vyvěšení Stáhnout PDF
19 334 Kč
Doubravčice
20 667 Kč
Byšice
20 000 Kč
Branov
288 000 Kč
Kozlovice
27 334 Kč
Milovice
21 000 Kč
Svatý Jan pod Skalou
602 500 Kč
Hostovlice
191 334 Kč
Libňatov

Příspěvky soudní exekutorky najdete také na blogu iDNES.

 

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů