Naplňujeme Vaše právo

Rozumíme Vašim starostem se vzniklými pohledávkami, a proto je za Vás vyřešíme od A do Z. Nabízíme Vám nadstandardní služby ve vymáhání práva. Propracovaný systém řízení exekučního procesu, moderní technické zázemí a především prokazatelné výsledky v oblasti vymáhání práva nás řadí k těm nejúspěšnějším. Věnovat se Vám bude tým profesionálů, který si poradí i s nestandardními případy.

Zprávy, novinky

23.6.
2017

Nedostupnost telefonních linek 7. 7. 2017

Dovolujeme si Vás upozornit, že z provozních důvodů bude telefonní linka na Exekutorský úřad Prahy 6 Mgr. Zuzany Sobíškové v pátek 07/07/2017 mimo provoz. Zašlete nám Vaše sdělení e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, datovou zprávou či poštou. Více informací, jak nás kontaktovat, naleznete...
20.3.
2017

Upozornění

Ve středu 22. 3. 2017 budou z technických důvodů úřední hodiny pouze do 16:30h.
10.2.
2017

Galerie EX

Zveme Vás k návštěvě Galerie EX. Od konce prosince v našem sídle probíhá unikátní výstava známého českého fotografa Tarase Kuščynského. V prostoru Exekutorského úřadu Prahy 6, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6 ji můžete zažít vždy ve čtvrtek od 14:30h do 16:30h. Případně po domluvě.
6.1.
2017

Oznámení o zastupování: Exekutorský úřad Sokolov

Od 1. 12. 2016 je Mgr. Zuzana Sobíšková zastupujícím soudním exekutorem ve spisech Exekutorského úřadu Sokolov JUDr. Jana Grosama, který dne 30. 11. 2016 ukončil svou činnost. Veškeré kontaktní údaje, kam se na nás můžete obrátit, naleznete v záložce KONTAKTY.
Vyvěšeno Číslo jednací Jméno Soubor
27.06.2017 180 EX 3440/08-154 ČEZ Prodej
Usnesení
26.06.2017 180 EX 1832/16 David Scougall
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
26.06.2017 180 EX 2640/07-95 ČEZ Prodej
Předvolání k rozvrhovému jednání
23.06.2017 180 EX 13402/08-129 Roman Baláž
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
22.06.2017 180 EX 4401/16-60 Československá obchodní banka
Usnesení o příklepu
22.06.2017 180 EX 4401/16-61 Československá obchodní banka
Výzva k vyčíslení pohledávek
22.06.2017 180 EX 16309/14-100 ŠkoFIN s.r.o.
Doručení jiných rozhodnutí či písemnosti
22.06.2017 180 EX 16309/14-99 ŠkoFIN s.r.o.
Usnesení o příklepu
Probíhá aktualizace databáze. Aktuální dražby naleznete také zde: www.exdrazby.cz

Příspěvky soudní exekutorky najdete také na blogu iDNES.

 

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů