Naplňujeme Vaše právo

Rozumíme Vašim starostem se vzniklými pohledávkami, a proto je za Vás vyřešíme od A do Z. Nabízíme Vám nadstandardní služby ve vymáhání práva. Propracovaný systém řízení exekučního procesu, moderní technické zázemí a především prokazatelné výsledky v oblasti vymáhání práva nás řadí k těm nejúspěšnějším. Věnovat se Vám bude tým profesionálů, který si poradí i s nestandardními případy.

Zprávy, novinky

17.7.
2017

Zkrácení úředních hodin 19. 7. 2017

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve středu, 19. 7. 2017, budou úřední hodiny výjimečně zkráceny pouze do 15:00. 9:00-12:00 / 13:00-15:00
30.6.
2017

Nová výstava v Galerii EX

V rámci Galerie EX byla ve spolupráci s galerií Villa Pellé zahájena výstava významného současného českého fotografa Pavla Brunclíka. Výběr autorova díla z kolekce „Geometrie nahoty“ zahrnuje fotografie, které vznikly ve spolupráci s předními sólisty a členy baletu Národního divadla. V prostoru...
23.6.
2017

Nedostupnost telefonních linek 7. 7. 2017

Dovolujeme si Vás upozornit, že z provozních důvodů bude telefonní linka na Exekutorský úřad Prahy 6 Mgr. Zuzany Sobíškové v pátek 07/07/2017 mimo provoz. Zašlete nám Vaše sdělení e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, datovou zprávou či poštou. Více informací, jak nás kontaktovat, naleznete...
20.3.
2017

Upozornění

Ve středu 22. 3. 2017 budou z technických důvodů úřední hodiny pouze do 16:30h.
Vyvěšeno Číslo jednací Jméno Soubor
16.08.2017 180 EX 4223/15-19
Usnesení o ustanovaní opatrovníka
16.08.2017 180 EX 1591/17-17 Karsten Dybmose Truelsen
Usnesení
11.08.2017 180 EX 12301/10-96 Československá obchodní banka
Předvolání k rozvrhovému jednání
11.08.2017 180 EX 7427/13-64 ŠkoFIN s.r.o.
Dražební vyhláška
10.08.2017 180 EX 6794/15-47 Československá obchodní banka
Dražební vyhláška
10.08.2017 180 EX 10518/10-54 Česká pojišťovna a.s.
Dražební vyhláška
10.08.2017 180 EX 3714/15-33 MONETA Money Bank
Dražební vyhláška
10.08.2017 180 EX 803/15-37 Česká pojišťovna a.s.
Dražební vyhláška změna termínu
628 000 Kč
Vlašim
520 000 Kč
Ježov
462 667 Kč
Tmaň
393 500 Kč
Chlístov
231 334 Kč
Tmaň
1 393 334 Kč
Olomouc
124 500 Kč
Hanušovice
486 667 Kč
Šatov

Příspěvky soudní exekutorky najdete také na blogu iDNES.

 

Jste věřitel? Zaručujeme Vám efektivní spolupráci.

1. Po podání Exekučního návrhu získáme Pověření od soudu

Na základě vykonatelného exekučního titulu je sepsán exekuční návrh. Exekuční proces je zahájen dnem doručení návrhu soudnímu exekutorovi. Následně požádáme exekuční soud o pověření a nařízení exekuce.

Současně s námi můžete uzavřít smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky vedení exekuce.

2. Vytěžíme všechny informační kanály

Po přijetí pověření od soudu přistoupíme k zjišťování veškerého majetku povinného (prostřednictvím lustrací a žádostí o součinnost). Prověřujeme zejména:

 • Centrální registr obyvatel,
 • Centrální registr cizinců,
 • Česká správa sociálního zabezpečení,
 • Katastr nemovitostí,
 • ministerstvo financí,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Obchodní rejstřík,
 • součinnosti na banky,
 • administrativní registr subjektů,
 • prověření společného jmění manželů,
 • Centrální registr vozidel

Dále odešleme Dobrovolnou výzvu spolu s Vyrozuměním o zahájení exekuce povinnému, přičemž platí že:

 • Od doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem
 • Od tohoto doručení běží povinnému lhůta 30 dnů na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti (snížené náklady exekuce)

V této fázi zároveň prověřujeme veškeré známé adresy povinného s cílem zjistit jeho aktuální pobyt.

3. Postihneme majetek povinného

Po doručení Dobrovolné výzvy povinnému a po uplynutí 30 denní lhůty pro dobrovolné plnění přistupujeme k faktickým krokům provedení exekuce.

Peněžité plnění:

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázání pohledávky
 • Prodej movitých a nemovitých věcí
 • Postižení závodu
 • Správa nemovité věci
 • Pozastavení řidičského oprávnění

Nepeněžité plnění:

 • Vyklizení
 • Odebrání věci
 • Rozdělení společné věci
 • Provedení prací a výkonů

4. Telefonujeme povinným a vymáháme na místě

S telefonním vymáháním začínáme neprodleně po uplynutí lhůty k dobrovolnému plnění. Při zahájení každého exekučního řízení lustrujeme unikátní databáze s cílem nalézt veškeré kontakty na povinného. Naší prioritou je, aby povinný uhradil pohledávku v plné výši. V případě, že celková úhrada není možná, nastavíme povinnému splátkový kalendář. Povinného pak upozorňujeme SMS zprávou před blížící se splatností každé splátky.

Díky našim zkušenostem z mobiliárních exekucí víme přesně, kdy daný spis posunout v průběhu exekučního řízení k mobiliární exekuci, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Naši vykonavatelé jsou zkušení profesionálové, kteří osobně jednají s povinným o zaplacení dluhu, provádí místní šetření a soupis majetku všude, kde má povinný uloženy své věci.

5. Dražíme movité i nemovité věci povinného

Movitý majetek

Hodnotné movité věci jsou sepsány a odvezeny do našeho skladu, kde vykonavatel (případně znalec) provede odhad jejich ceny a vede dražbu. Všechny dražby jsou transparentně zveřejňovány na Portálu dražeb. Movité věci lze dražit buď jednotlivě, nebo jako soubor věcí (běžnější způsob) a nejnižší podání je určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny.

Nemovitý majetek

Předmětem dražby nemovitých věcí jsou zejména pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), byty a i nebytové prostory. Nemovité věci předáme ke znaleckému ocenění, vydáme usnesení o ceně a dražební vyhlášku. Dražíme on-line prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz.
Dražba se koná v den a hodinu určené soudním exekutorem v dražební vyhlášce. Dražební vyhláška je zveřejněna na těchto webových stránkách:

Dražební vyhlášku naleznete také na naší úřední desce.
Po úspěšné dražbě a právní moci usnesení o příklepu vypracováváme rozvrh, na základě kterého je pohledávka uspokojena.

6. Zašleme peníze na Váš účet

Vypořádání na účet oprávněného probíhá dle smluvně určených podmínek (pokud není uzavřena smlouva, probíhá podle podmínek stanovených v zákoně). Nedohodneme-li se jinak, zajistíme Vám, po odpočtu nákladů exekuce, výplatu celé vymožené pohledávky. V případě, že povinný hradí svůj dluh postupně, vypořádáváme průběžně na Váš účet.
Svěřte se do péče profesionálům
Mám zájem o vymáhání mé pohledávky

Zprostředkujeme Vám řešení pohledávek i prostřednictvím našich partnerů